Masofafiy ta’lim

O’zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining Farg’ona mintaqaviy filiali Masofaviy ta’lim platformasi

Masofaviy ta’lim uchun video darslar


Fan: Raqs

Mavzu: Turli mashqlarni bajarish

Ma’ruzachi: G. Tursunova


Fan: Folklor yo’nalishidagi qo’shiqlar

Mavzu: O’zbek xalq qo’shiqlaridan «Tanovor» qo’shig’i

Ma’ruzachi: F. Yunusov


Fan: Folklor yo’nalishidagi qo’shiqlar

Mavzu: O’zbek xalq qo’shiqlaridan «Hay yor-yor aylanay» qo’shig’i

Ma’ruzachi: F. Yunusov


Fan: Folklor yo’nalishidagi qo’shiqlar

Mavzu: O’zbek xalq qo’shiqlaridan «Janon bo’laman deb» qo’shig’i

Ma’ruzachi: F. Yunusov


Fan: Folklor yo’nalishidagi qo’shiqlar

Mavzu: O’zbek xalq qo’shiqlaridan «Sumbula» qo’shig’i

Ma’ruzachi: F. Yunusov


Fan: Folklor yo’nalishidagi qo’shiqlar

Mavzu: O’zbek xalq qo’shiqlaridan «Daryo toshqin»

Ma’ruzachi: F. Yunusov


Fan: Aktyorlik mahorati

Mavzu: Etyud ustida ishlash

Ma’ruzachi: Z. Abdunazarov


Fan: Bibliografiya

Mavzu: O’lkashunoslik bibliografik qo’llanmalar

Ma’ruzachi: S. Yo’ldoshyeva


Fan: Plastika

Mavzu: Bosh harakatlari

Ma’ruzachi: SH. Usmonov


Fan: Sahna harakati

Mavzu: Buyumlar bilan ishlash

Ma’ruzachi: SH. Usmonov


Fan: Yakka cholg‘u ijrochiligi

Mavzu: Doira chalish sirlari

Ma’ruzachi: B.Tursunov


Fan: Qo’g’irchoq teatri aktyorligi

Mavzu: Mashq sharchalarini yasash

Ma’ruzachi: R. O’taganov


Fan: An’anaviy qo’shiqchilik

Mavzu: «Farg‘ona nasrulloyisi»

Ma’ruzachi: Jo’rayev I


Fan: Kutubxonashunoslik

Mavzu: Kutubxonachi va kitobxon muloqoti muammolari

Ma’ruzachi: S. Yo’ldosheva


Fan: Kutubxonashunoslik

Mavzu: «Turon» nomidagi axborot kutubxona markazi

Ma’ruzachi: S. Yo’ldosheva


Fan: Yakka cholg’u ijrochiligi

Mavzu: Qashqar rubobida musjqiy mashqlar bajarish

Ma’ruzachi: T. Halilov


Fan: Yakka cholg’u ijrochiligi

Mavzu: O’zbek xalq kuylaridan «Tom boshida tog’ora»

Ma’ruzachi: T. Halilov


Fan: Sahna harakati

Mavzu: Zodagonlarga xos salomlashish

Ma’ruzachi: Sh. Usmonov


Fan: Qo’g’irchoq teatri aktyorligi

Mavzu: Qo’llar yordamida turli mashqlarni bajarish

Ma’ruzachi: R. O’taganov


Fan: Raqs

Mavzu: Rus xalq milliy raqs harakatlari

Ma’ruzachi: Tursunova G


Fan: Yakkaxon qo’shiqchilik

Mavzu: Bo’lmish

Ma’ruzachi: Talaboev A


Fan: Sahna nutqi

Mavzu: Masal ustida ishlash

Ma’ruzachi: Boltaboyeva U


Fan: Sahna nutqi

Mavzu: Monolog ustida ishlash

Ma’ruzachi: Boltaboyeva U


Fan: Yakkaxon qo’shiqchilik

Mavzu: Bir kelib ketsin

Ma’ruzachi: Talaboev A


Fan: Sahna nutqi

Mavzu: Nutq texnikasini takomillashtirish

Ma’ruzachi: Boltaboyeva U


Fan: Sozandalar ansambli

Mavzu: Rajabiy 2 kuyi

Ma’ruzachi: Ahmedov R.


Fan: Ritmika

Mavzu: Ritmik mashqlar bajarish

Ma’ruzachi: Usmonov Sh.


Fan: Yakkaxon qo’shiqchilik

Mavzu: Sog’inch kuyi

Ma’ruzachi: Ahmedov R.


Fan: Aktyorlik mahorati

Mavzu: Qo’llarni xarakatlantirish mashqlari

Ma’ruzachi: Utagenov R.


Fan: Plastika

Mavzu: Mushaklarni bo’shatish mashqlari

Ma’ruzachi: Usmonov Sh.


Fan: Aktyorlik mahorati

Mavzu: Tana qizdirish mashqlari

Ma’ruzachi: Utagenov R.


Fan: Yakkaxon qo’shiqchilik

Mavzu: Farg’onacha Shaxnoz

Ma’ruzachi: Talaboyev A.


Fan: Sahna jangi

Mavzu: Sahna jangi mashqlarini bajarish

Ma’ruzachi: Usmonov Sh.


Fan: Sahna harakati

Mavzu: Tana qizdirish mashqlari

Ma’ruzachi: Usmonov Sh.


Fan: Folklor asarlarining ijrochiligi

Mavzu: Bahor keldi, Chamanda gul qo’shiqlarini o’rganish

Ma’ruzachi: Yunusov G’.


Fan: Aktyorlik mahorati

Mavzu: Qo’llar harakatini bajarish

Ma’ruzachi: Utaganov R.


Fan: Sahna jangi

Mavzu: Qilich bilin ishlash mashqlari

Ma’ruzachi: Usmonov Sh.


Fan: Sahna jangi

Mavzu: Qilichbozlik mashqlari

Ma’ruzachi: Usmonov Sh.


Fan: Sahna harakati

Mavzu: Akrobatik mashqlar bajarish

Ma’ruzachi: Usmonov Sh.


Fan: Sahna harakati

Mavzu: Yog’och yordamida mashqlar bajarish

Ma’ruzachi: Usmonov Sh.


Fan: Yakkaxon qo’shiqchilik

Mavzu: Xaziniy g’azali

Ma’ruzachi: Madaminov S.


Fan: Yakkaxon qo’shiqchilik

Mavzu: Ko’cha bog’i

Ma’ruzachi: Talaboyev A


Fan: Yakkaxon qo’shiqchilik

Mavzu: Qaro bulbul

Ma’ruzachi: Talaboyev A.


Fan: Yakkaxon qo’shiqchilik

Mavzu: Segoh

Ma’ruzachi: Talaboyev A.


Fan: Yakkaxon qo’shiqchilik

Mavzu: Hanuz

Ma’ruzachi: Talaboyev A.


Fan: Yakkaxon qo’shiqchilik

Mavzu: Ey sarviravon

Ma’ruzachi: Talaboyev A.


Fan: Yakkaxon qo’shiqchilik

Mavzu: Etmasmidim

Ma’ruzachi: Talaboyev A.


Fan: Vokal

Mavzu: Ovoz sozlash mashqlari

Ma’ruzachi: Xaydarov A.


Fan: Raqs

Mavzu: Buxorocha raqs

Ma’ruzachi: Tursunova G.


Fan: Yakkaxon qo’shiqchilik

Mavzu: «Naylayin» qo’shig’ini o’zlashtirish

Ma’ruzachi: A. Talaboev


Fan: Sahna harakati

Mavzu: Qadam tashlash mashqlari

Ma’ruzachi: Usmonov Sh


Fan: Raqs san’ati

Mavzu: Rags mashg’ulotidagi hatti-harakatlar

Ma’ruzachi: G. Tursunova


Fan: Yakkaxon qo’shiqchilik

Mavzu: «So’lim» qo’shig’ini o’zlashtirish

Ma’ruzachi: A. Talaboev


Fan: Sahna harakati

Mavzu: Tanani qizdirish mashqlari

Ma’ruzachi: Sh. Usmonov


Fan: Yakka cholg‘u ijrochiligi

Mavzu: Doira chalish sirlari

Ma’ruzachi: B. Tursunov


Fan: Yakkaxon qo’shiqchilik

Mavzu: A.Navoiy g’azali. D.Zokirov kuyi «Ey sabo» qo’shig’i

Ma’ruzachi: S. Madaminov.


Fan: Kutubxonashunoslik

Mavzu: Kutubxonalrda kitobxonlarni o’rganish

Ma’ruzachi: S. Yo’ldosheva


Fan: Folklor qo’shiqlar

Mavzu: Qarg’alar o’zbek folklor qo’shig’i

Ma’ruzachi: G’. Yunusov


Fan: Sozandalar ansambli

Mavzu: Rajabiy kuyi-2

Ma’ruzachi: R. Ahmedov